Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.12.2021 roku

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu

 

Subskrybuj zawartość