Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.10.2022 roku

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Społecznej w Elblągu

Subskrybuj zawartość