132.ZMIANA MPZP REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC KRÓLEWIECKIEJ I MARYMONCKIEJ W ELBLĄGU zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
 
plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapis planu
   

 

120. MPZP OBSZARU FISZEWKA POŁUDNIE W ELBLĄGU

  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka – Południe w Elblągu.

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
 

 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapis planu

MPZP OBSZARU POŁOŻONEGO NA POŁUDNIE OD ULICY ŻUŁAWSKIEJ

Subskrybuj zawartość