ustalenia dla jednostek struktury lokalnej wyższego rzędu