078. MPZP REJONU ULIC BEMA – KOŚCIUSZKI - SIENKIEWICZA W ELBLĄGU

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu uchwałą  nr IV/77/11 z dnia 24.03.2011 r