079. MPZP OBSZARU KĘPA PÓŁNOCNA-CENTRUM W ELBLĄGU

 

 

MPZP OBSZARU KĘPA PÓŁNOCNA-CENTRUM W ELBLĄGU

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU NR XXXI/726/2010 Z DNIA 04 11.2010r. (Dz.U.Woj.War-Maz z dnia 27.12.2010r. nr 212 poz 2878

 

plan zostaje w części uchylony poprzez zapisy planu:

mpzp obszaru zawartego między ulicami: Helską, Robotniczą, Obrońców Pokoju i Płocką w Elblągu nr XVII/433/2012 z dnia 18.09.2012r.

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)