082. ZMIANA ZURBANIZOWANEGO FRAGMENTU OBSZARU MPZP DZIELNICY PRÓCHNIK W ELBLĄGU - CZĘŚĆ A

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12.04.2022  sygnatura nr. II.OSK/944/21

 

archiwalny tekst planu

 

archiwalny rysunek planu