082. ZMIANA ZURBANIZOWANEGO FRAGMENTU OBSZARU MPZP DZIELNICY PRÓCHNIK W ELBLĄGU - CZĘŚĆ A

W wyniku skargi wniesionej na ustalenia planu został on przekazany do rozpatrzenia przez Naczelny Sąd Administracyjny  

 

zmiana zurbanizowanego fragmentu obszaru MPZP dzielnicy Próchnik w Elblągu - część A

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU  NR XII/370/2020 DNIA 25 CZERWCA 2020r.

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)

 

 

 

plan uchyla zapisy mpzp w odniesieniu do terenu znajdującego się w granicach objętych ustaleniami niniejszej uchwały:

mpzp dzielnicy Próchnik 

mpzp fragmentu niwy siedliskowej przy ulicy Strumykowej