085. ZMIANA FRAGMENTU OBSZARU MPZP STAREGO MIASTA – DLA TERENU OTOCZENIA TERMINALU ŻEGLUGI GDAŃSKIEJ

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu uchwałą nr IX/241/2011 z dnia 27.10.2011r