086. ZMIANA MPZP OSIEDLA KOPERNIKA w Elblągu

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporzadzania planu uchwałą nr VII/155/2011 z dnia 30.06.2011