087.MPZP TERENU POMIĘDZY UL. ŻUŁAWSKĄ I NOWODWORSKĄ I ZMIANA MPZP TERENU W REJONIE ULICY ŻUŁAWSKIEJ I DROGI NR 7

 

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu uchwałą nr XV/322/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.