088.MPZP OSIEDLA DĄBROWA III w Elblągu

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu uchwałą nr XIII/353/2012 z 27.03.2012r.