089.ZMIANA CENTRALNEGO FRAGMENTU MPZP STREFY AKTYWNOŚCI W REJONIE NOWEJ TRASY MOSTOWEJ I ULICY RADOMSKIEJ W ELBLĄGU

 

 

 


zmiana centralnego fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy aktywności w rejonie nowej trasy mostowej i ulicy Radomskiej w Elblągu
 

  

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU ZMIANY PLANU  NR XVII/436/2012 Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2012 (Dz. U. woj. Warm-Maz. z dnia 8 XI 2012 r. poz 2983).

 

Plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustalenia

mpzp Strefy Aktywności w Rejonie Trasy Mostowej i Ulicy Radomskiej nr XXVIII/702/06 z dnia 16.02.2006r

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)