093.MPZP TERENU PRZYLEGŁEGO DO PARKU TRAUGUTTA I ULICY BEMA WZDŁUŻ RZEKI KUMIELI W ELBLĄGU