001. MPZP "WYSPY SPICHRZÓW"

 

UCHYLENIE PLANU UCHWAŁĄ  nr XIII/395/2020 z dnia 24.09 2020 r

 

archiwalny tekst uchwały

archiwalny rysunek planu