002. MPZP "STAREGO MIASTA"

MPZP "STAREGO MIASTA"


UCHWAŁA w/s UCHWALENIA PLANU NR XXIX/525/97 z 27.11.1997 R. (DZ. URZ. WOJ. ELBL. NR 18, POZ. 152 z 15.12.1997 r.)

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)

 

 

Plan został w części uchylony przez następujące plany:

  1. mpzp fragmentów Starego Miasta w Elblągu nr XXIX/637/10 z 24.06.2010r 
  2. mpzp fragmentu nabrzeża Starego Miasta w Elblągu nr XVII/432/2012 z 18.08.2012       
  3. mpzp terenu w narożniku ulicy Świętego Ducha i Bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu nr  XIX/581/2021 z dnia 23 WRZEŚNIA 2021 r