096. MPZP KWARTAŁU ZABUDOWY MIĘDZY ULICAMI: TRYBUNALSKĄ, RATUSZOWĄ I 12 LUTEGO- ZMIANA MPZP ŚRÓDMIEŚCIE – PÓŁNOC W ELBLĄGU.

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy między ulicami: Trybunalską, Ratuszową i 12 Lutego – zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – Północ
w Elblągu.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU NR XVII/434/2012 Z DNIA 18 WRZESNIA 2012R (Dz.U.Woj.War-Maz  z dnia 08.11.2012 poz .2982).

 

 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustalenia planu:

mpzp obszaru Śródmieście-Połnoc nr. XIX/393/2008 z 18.12.2008r.

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)