097.MPZP ZABUDOWY PRZY POŁUDNIOWYM FRAGMENCIE ULICY FRYDERYKA CHOPINA – ZMIANA FRAGMENTU MPZP OSIEDLA KOPERNIKA W ELBLĄGU.

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabudowy przy południowym fragmencie ulicy Fryderyka Chopina – zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Kopernika w Elblągu. 

UCHAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGO U UCHWALENIU PLANU NR XIX/504/2012 Z 27 LISTOPADA 2012r. (DZ.U.WOJ.WARM-MAZ.POZ 184 Z 11.01.2013 

 

 

Plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustalenia 

MPZP OSIEDLA "KOPERNIKA"  NR IX/259/99 z 26.08.99 R.

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)