102.MPZP OBSZARU MIĘDZY ULICAMI: ALEJĄ TYSIĄCLECIA, MALBORSKĄ, CZERNIAKOWSKĄ I SOPOCKĄ W ELBLĄGU

 

uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu uchwałą nr XXI/561/2013 z 19.02.2013r.