103.MPZP TERENU W NAROŻNIKU ULIC ŁĘCZYCKA- RAWSKA W ELBLĄGU.

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
w narożniku ulic Łęczycka- Rawska w Elblągu.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU NR XVIII/469/2012 (DZIENNIK URZ. WOJ.WARM-MAZ Z DNIA 10 GRUDNIA 2012r.  POZ.3366

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)