105. MPZP OBSZARU ZAWARTEGO MIĘDZY ULICAMI: HELSKĄ, ROBOTNICZĄ, OBROŃCÓW POKOJU I PŁOCKĄ W ELBLĄGU

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego między ulicami: Helską, Robotniczą, Obrońców Pokoju i Płocką w Elblągu.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU NR XVII/433/2012 z dnia 18.09.2012r(Dz.U.Woj.War-Maz z dnia 31.10.2012 poz 2893).

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)

 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustalenia planu:

mpzp obszaru "Kępa Północna - Centrum" nr XXXI/726/2010 Z DNIA 04 11.2010r.