107. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU NABRZEŻA STAREGO MIASTA w Elblągu

 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu nabrzeża Starego Miasta w Elblągu
 
 
Plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustalenia
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)