108.MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SKWERU MARIANA SAWICZA w ELBLĄGU

 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skweru Mariana Sawicza w Elblągu
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
 
 
Plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustalenia planu: