109.MPZP REJONU ULICY KRÓLEWIECKIEJ, MIEDZY ULICAMI MARYMONCKĄ,FROMBORSKĄ A OSIEDLEM DĄBROWA W ELBLĄGU

 

 


 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Królewieckiej, miedzy ulicami Marymoncką,Fromborską a osiedlem Dąbrowa w Elblągu
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 

 

 plan zostaje zmieniony w części poprzez zapisy:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  rejonu skrzyżowania ulic: Ogólnej i Fromborskiej w Elblągu