071. ZMIANA MPZP WYDZIELONEGO TERENU W OSIEDLU "Zakrzewo" - część A

 

uchylenie uchwały Rady Miejskiej w Elblągu o uchwaleniu planu nr nr VI/129/11 z dnia 26.05.2011r wyrokiem  WSA w Olsztynie - sygnatura  nr II SA/Ol 624/11

 

archiwalny tekst planu

archiwalny rysunek planu