030. MPZP TERENÓW PRZEWIDZIANYCH POD LOKALIZACJĘ OBIEKTÓW HANDLOWYCH POŁOŻONYCH PRZY ULICY ŻEROMSKIEGO W ELBLĄGU

uchylenie planu uchwałą nr XV/309.08 z 26.08.2008r.

 

archiwalny tekst planu

archiwalny rysunek planu