30-arch. MPZP terenów przewidzianych pod lokalizację obiektów handlowych położonych przy ulicy Żeromskiego w Elblągu

uchylenie planu uchwałą nr XV/309.08 z 26.08.2008r.

 

archiwalny tekst planu

archiwalny rysunek planu