110. ZMIANY FRAGMENTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU ELBLĄG-ZDRÓJ w ELBLĄGU

 
 
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Elbląg- Zdrój w Elblągu
 
 

Plan uchyla w części objętej swoim granicami ustalenia planu :

MPZP REJONU ELBLĄG – ZDRÓJ NR XVII/393/04 z 9.09.2004 R

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)