116. ZMIANY FRAGMENTÓW MPZP REJONU PĘTLI TRAMWAJOWEJ ORAZ SKRZYŻ. UL. PŁK.DĄBKA I OGÓLNEJ W ELBLĄGU


 zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu pętli tramwajowej przy ulicy Ogólnej w Elblągu oraz rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu.

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 

 

 

plan uchyla częściowo zapisy planów:

rejonu pętli tramwajowej przy ul. Ogólnej w Elblągu uchwalonego uchwałą Nr IX/178/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 04.09.2003 r. 

rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu uchwalonego uchwałą Nr XXX/703/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16.09.2010 r.,