037. MPZP REJONU ULIC ŁĘCZYCKIEJ – DĄBROWSKIEGO

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PLANU NR XXVII/900/02 z 14.02.2002 R.
( Uchylona) )