038. MPZP OBWODNICY WSCHODNIEJ

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA PLANU NR XXVII/899/02 z 14.02.2002 R.
( uchylona)