124.MPZP OBSZARU NA POŁUDNIE OD ULICY NOWODWORSKIEJ W ELBLĄGU

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  obszaru na południe od ulicy Nowodworskiej

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
 
 
 plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustaleniami :