126.MPZP TERENU PRZYKOLEJOWEGO MIĘDZY ULICAMI: MALBORSKA-JUNAKÓW w ELBLĄGU

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przykolejowego między ulicami: Malborska-Junaków w Elblągu

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)