127. MPZP OBSZARU W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM NAROŻNIKU ULIC NIEPODLEGŁOŚCI I MARII KONOPNICKIEJ w ELBLĄGU

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii Konopnickiej w Elblągu

 
 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 

 plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapisy planu:

MPZP "ZAKRZEWO - CENTRUM" - część B