128. MPZP FABRYCZNA - ZACHÓD w ELBLĄGU

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego FABRYCZNA - ZACHÓD w Elblągu

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego