131.MPZP DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 90/38 OBRĘB 12 PRZY ULICY STOCZNIOWEJ 2 W ELBLĄGU


miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapis planu

MPZP DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ

UCHWAŁA w/s UCHWALENIA PLANU NR XXXI/809/06 z 7.09.2006 R. (DZ.URZ.WOJ.WARM.-MAZUR. NR 168, POZ. 2399 z 08.11.2006 R.)