132.ZMIANA MPZP REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC KRÓLEWIECKIEJ I MARYMONCKIEJ W ELBLĄGU zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu

 
 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
 
plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapis planu