138. MPZP TERENU W NAROŻNIKU ULICY ŚWIĘTEGO DUCHA i BULWARU ZYGMUNTA AUGUSTA w ELBLĄGU

 

 

 

  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w narożniku ulicy Świętego Ducha i Bulwaru Zygmunta Augusta w Elblągu

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 

Plan uchyla w części zapisy mpzp Starego Miasta w Elblągu  nr XXIX/525/97