Zespół autorski

 

Zespół autorski:

 

 •          mgr inż. arch. Jacek Bocheński – Generalny projektant członek POIU nr 004/2002
 •          mgr inż. gospodarki przestrzennej Katarzyna Wiśniewska – projektant
 •          mgr inż. arch. Anna Steinke – projektant
 •          mgr geografii Stanisław Olech – projektant systemu ekologicznego
 •          mgr inż. Jan Rolle – projektant systemu komunikacji
 •          dr hab. Maria Lubocka – Hoffmann – projektant zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
 •          mgr inż. arch. Piotr Andrzejewski – projektant zasad rewitalizacji
 •          mgr inż. Michał Rajkiewicz – projektant systemu wodno – kanalizacyjnego
 •          mgr inż. Janusz Tchórzewski – projektant systemu elektroenergetycznego
 •          dr inż. arch. Barbara Bańkowska – konsultacje

 

Koreferenci:

 •          doc. dr inż. arch. Danuta Kochanowska
 •          prof. dr hab. inż. arch. Mieczysław Kochanowski
 •          prof. dr hab. inż. Tomasz Szczuraszek