015. MPZP WYDZIELONEGO TERENU W OSIEDLU "ZAKRZEWO"

 uchylenie planu uchwałą nr VI/129/11 z dnia 26.05.2011r - uchwała o uchwaleniu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo- część A został uchylona wyrokiem Sądu.

 


archiwalny tekst planu

archiwalny rysunek planu