026.MPZP OBSZARU ULICY MALBORSKIEJ

UCHYLENIE UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA  PLANU UCHWAŁĄ NR VI/71/07 z 19.04.2007 R.