067. MPZP TERENÓW POŁOŻONYCH POMIĘDZY DROGĄ EKSPRESOWĄ S-7, A ULICĄ MALBORSKĄ I RZEKĄ KUMIELĄ

 uchylenie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu uchwałą nr XXI/562/2013 z 19.02.2013r.