028.MPZP STREFY AKTYWNOŚCI MODRZEWINA POŁUDNIE

UCHYLENIE PLANU UCHWAŁĄ NR V/40/07 z 01.03.2007 R.

 

archiwalny tekst planu

archiwalny rysunek planu