068. MPZP REJONU WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO ELBLĄG-WSCHÓD W ELBLĄGU