068. MPZP REJONU WĘZŁA KOMUNIKACYJNEGO ELBLĄG-WSCHÓD W ELBLĄGU

 


 

uchylenie uchwały o przystapienie do sporządzania planu uchwałą  nr XXX/864/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 czerwca 2014 r.