070. ZMIANY FRAGMENTÓW MPZP STAREGO MIASTA W ELBLĄGU

                

 

 

ZMIANY FRAGMENTÓW MPZP STAREGO MIASTA W ELBLĄGU


UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU NR XXIX/637/2010 z 24.06.2010 R (Dz.U.Woj.War-Maz z dnia 31.08.2010 nr 132 poz 1799).

 

 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustalenia planu:

mpzp :Starego Miasta" w Elblaągu nr  XXIX/525/97 z 27.11.1997 r.

 

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader, do ściągnięcia ze strony: adobe.com)