obowiazujace

132.ZMIANA MPZP REJONU SKRZYŻOWANIA ULIC KRÓLEWIECKIEJ I MARYMONCKIEJ W ELBLĄGU zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
rejonu skrzyżowania ulic Królewieckiej i Marymonckiej w Elblągu

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
 
plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapis planu
   

 

126.MPZP TERENU PRZYKOLEJOWEGO MIĘDZY ULICAMI: MALBORSKA-JUNAKÓW w ELBLĄGU

 

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przykolejowego między ulicami: Malborska-Junaków w Elblągu

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 

 

 

plan zmienia częściowo zapisy planu:

MPZP TERENU "OSIEK-JUNAKÓW"  UCHWALONEGO UCHWAŁĄ  NR XXIV/529/09 z 19.11.2009 R. (DZ.URZ.WOJ.WARM.-MAZUR. NR 195, POZ. 7 z 18.01.2010 R.)

120. MPZP OBSZARU FISZEWKA POŁUDNIE W ELBLĄGU

  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka – Południe w Elblągu.

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
 

 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapis planu

MPZP OBSZARU POŁOŻONEGO NA POŁUDNIE OD ULICY ŻUŁAWSKIEJ

127. MPZP OBSZARU W PÓŁNOCNO-ZACHODNIM NAROŻNIKU ULIC NIEPODLEGŁOŚCI I MARII KONOPNICKIEJ w ELBLĄGU

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w północno-zachodnim narożniku ulic Niepodległości i Marii Konopnickiej w Elblągu

 
 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 

 plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapisy planu:

MPZP "ZAKRZEWO - CENTRUM" - część B

 

123.MPZP – MEBLE – ULICA ŻUŁAWSKA – POŁUDNIE w ELBLĄGU

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Meble – ulica Żuławska – Południe w Elblągu

 
WOJEWÓDZTWA WARMINSKO-MAZURSKIEGO z dnia 22 listopada 2017 r. Poz. 4657)
 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 

 plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapisy planu:

zmiana fragmentu MPZP OBSZARU POŁOŻONEGO NA POŁUDNIE OD ULICY ŻUŁAWSKIEJ

 

Subskrybuj zawartość