obowiazujace

131.MPZP DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ NR 90/38 OBRĘB 12 PRZY ULICY STOCZNIOWEJ 2 W ELBLĄGU


miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapis planu

MPZP DZIELNICY PRZEMYSŁOWEJ

UCHWAŁA w/s UCHWALENIA PLANU NR XXXI/809/06 z 7.09.2006 R. (DZ.URZ.WOJ.WARM.-MAZUR. NR 168, POZ. 2399 z 08.11.2006 R.)

 

126.MPZP TERENU PRZYKOLEJOWEGO MIĘDZY ULICAMI: MALBORSKA-JUNAKÓW w ELBLĄGU

 

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu przykolejowego między ulicami: Malborska-Junaków w Elblągu

 
(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 

 

 

plan zmienia częściowo zapisy planu:

MPZP TERENU "OSIEK-JUNAKÓW"  UCHWALONEGO UCHWAŁĄ  NR XXIV/529/09 z 19.11.2009 R. (DZ.URZ.WOJ.WARM.-MAZUR. NR 195, POZ. 7 z 18.01.2010 R.)

120. MPZP OBSZARU FISZEWKA POŁUDNIE W ELBLĄGU

  

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka – Południe w Elblągu.

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)
 
 
 

 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami zapis planu

MPZP OBSZARU POŁOŻONEGO NA POŁUDNIE OD ULICY ŻUŁAWSKIEJ