obowiazujace

106.MPZP TERENU CENTRUM HANDLOWEGO „OGRODY” w Elblągu

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Centrum Handlowego „Ogrody” w Elblągu

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU Nr  XV/395/2012 z 29 maja 2012 r (Dz.U.Woj.War-Maz z dnia 26.06.2012 poz 1934).

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)

 

105. MPZP OBSZARU ZAWARTEGO MIĘDZY ULICAMI: HELSKĄ, ROBOTNICZĄ, OBROŃCÓW POKOJU I PŁOCKĄ W ELBLĄGU

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego między ulicami: Helską, Robotniczą, Obrońców Pokoju i Płocką w Elblągu.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU NR XVII/433/2012 z dnia 18.09.2012r(Dz.U.Woj.War-Maz z dnia 31.10.2012 poz 2893).

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)

 

plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustalenia planu:

mpzp obszaru "Kępa Północna - Centrum" nr XXXI/726/2010 Z DNIA 04 11.2010r.


 

104.ZMIANA FRAGMENTU MPZP REJONU SKRZYŻOWANIA ULICY PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA I ULICY OGÓLNEJ W ELBLĄGU.

 

zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU  PLANU Nr  XXI/561/2013 z 19.02.2013r. (Dz.U. województwa Warm-Maz nr 1439 z 2013r.)

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)

 

Plan uchyla w części objętej swoim granicami ustalenia:

MPZP REJONU SKRZYŻOWANIA ULICY PUŁKOWNIKA STANISŁAWA DĄBKA I ULICY OGÓLNEJ W ELBLĄGU