obowiazujace

098. MPZP TERENU OBSŁUGIWANEGO PRZEZ ULICĘ JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W ELBLĄGU- ZMIANA FRAGMENTU MPZP OSIEDLA KRASNY LAS.

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu obsługiwanego przez ulicę Jarosława Iwaszkiewicza
w Elblągu – zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Krasny Las.

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU  NR XVIII/470/2012 Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2012 (DZ.U.WOJ. WARM-MAZ. Z DNIA 10 GRUDNIA 2012r. POZ.3367)

 

 

 Plan uchyla w części objętej swoimi granicami ustalenia planu:

mpzp Osiedla krasy Las  nr XXI/486/05 z dnia 17.02.2005r 

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)

 

 

 

095.MPZP TERENU PRZEMYSŁOWEGO W REJONIE RZEKI ELBLĄG I UL. ELEKTRYCZNEJ W ELBLĄGU

 

 

mpzp terenu przemysłowego w rejonie rzeki Elbląg i ul. Elektrycznej

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU O UCHWALENIU PLANU NR XVII/430/2012 Z DNIA 18 WRZESNIA 2012 r (Dz.U.Woj.War-Maz z dnia 31.10.2012 poz 2892)

(treść uchwały w formacie PDF, wymagany program Adobe Reader do ściągnięcia ze strony: adobe.com)