Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu i dyskusja publiczna.

W tej chwili nie ma żadnych wyłożeń planów.