Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.07.2022r.

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z 15.07.2022r.

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elb

128. MPZP FABRYCZNA - ZACHÓD w ELBLĄGU

 

 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego FABRYCZNA - ZACHÓD w Elblągu

Subskrybuj zawartość