STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY – MIASTA ELBLĄG

 

 
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXXIII/825/2006
Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 X 2006 r.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – miasta Elbląg.


 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY – MIASTA ELBLĄG


Synteza uwarunkowań

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2a
Do Uchwały Nr XXVI/580/2010
Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 21 I 2010 r.
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Elbląg

  

STUDIUM UWARUNKOWAŃ

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY – MIASTA ELBLĄG


Ustalenia kierunków

zagospodarowania przestrzennego